Asmens duomenų administratorius

Jūsų asmens duomenų administratoriumi yra įmonė UAB Digital Care Lithuania su būstine Varšuvoje (toliau: „mes”). Galite su mumis susisiekti šiuo būdu:
– paštu šiuo adresu: Veterinarų g. 44, Biruliškės, LT-54469 Kauno r, Lietuva
– el. paštu: contact@digitalcaregroup.com
– telefonu: +48 22 716 20 55

Asmens duomenų inspektorius

Remdamasis įstatymo 37 str. 1 pastraipa asmens duomenų administratorius UAB Digital Care Lithuania paskyrė asmens duomenų inspektorių. Visi asmenys, kurių asmens duomenys tvarkomi, gali susisiekti su asmens duomenų inspektoriumi visais asmens duomenų tvarkymo klausimais bei pagal įstatymus jiems priklausančiomis teisėmis.
Asmens duomenų inspektorius (ADI) įmonėje UAB Digital Care Lithuania yra Marek Pilc.
Siekiant suteikti galimybę susisiekti su asmens duomenų inspektoriumi sukūrėme el. pašto adresą: iod@digitalcaregroup.com.
Visi asmenys, kurių asmens duomenys tvarkomi, gali susisiekti su asmens duomenų inspektoriumi raštu šiuo adresu: Veterinarų g. 44, Biruliškės, LT-54469 Kauno r, Lietuva su prierašu „Asmens duomenų inspektorius”.
Asmens duomenų inspektorius garantuoja visišką konfidencialumą su juo susisiekusiems asmenims. Pagal įstatymo 38 str. 5 pastraipą eidamas savo pareigas Asmens duomenų inspektorius privalo laikytis visiško konfidencialumo – to reikalauja ES arba valstybės narės įstatymai.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai, teisnis pagrindas

Tvarkome Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:
– siekiant atsakyti į Jūsų užklausą
– įgyvendinti sutarties sąlygas
– laikytis įstatymo reikalavimų
– nustatyti ir pareikšti pretenziją
– sudaryti analizėms apie pardavimus ir naudojimąsi mūsų paslaugomis (tai pagrįstas įmonės interesas) bei pristatyti mūsų produktus ir siūlomas paslaugas (rinkodara).

Asmens duomenų saugojimo laikotarpis

Jūsų asmens duomenys bus saugomi sutarties galiojimo metu. Pasibaigus sutarties galiojimo laikui, asmens duomenis saugosime siekdami apsiginti nuo galimų pretenzijų iki šių reikalavimų senaties termino pabaigos. Tiek, kiek Jūsų duomenų tvarkymo pagrindas yra sutikimas, duomenis saugosime tol, kol neprieštarausite jų tvarkymui.

Asmens duomenų gavėjai

Jūsų asmens duomenis perduosime mūsų tiekėjams, kuriems patikėsime asmens duomenų tvarkymo paslaugas (pvz. IT paslaugų tiekėjams, kurjerių tarnyboms, reklamos agentūroms). Šie subjektai tvarkys Jūsų asmens duomenis tik pagal sudarytas su mumis sutartis, vadovaudamiesi mūsų instrukcijomis teikiamų paslaugų srityje.

Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Jūsų asmens duomenys nebus perduoti ne Europos ekonominės erdvės (EEE) šalims, ypatingais atvejais asmens duomenys gali būti perduoti ne Europos ekonominės erdvės (EEE) šalims, kai tai būtina įsipareigojimų vykdymui, jei to reikalauja įstatymai arba davėte sutikimą. Digital Care grupės nurodymai tokiu asmens duomenų apsaugos atveju atitinka įstatymų reikalavimus dėl asmens duomenų tvarkymo (GDPR).

Asmens duomenų subjektų teisės

Su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusios teisės:
– prieiga prie Jūsų asmens duomenų ir jų ištaisymas
– reikalavimas apriboti jų tvarkymą ar pašalinti duomenis
– prieštaravimas jų tvarkymui dėl ypatingos situacijos, kai tvarkome asmens duomenis atsižvelgdami į teisėtą įmonės interesą
– prašyti žmogaus įsikišimo, kai sprendimai priimami visiškai automatizuotai
– perduoti savo duomenis, jei tai techniškai įmanoma, ši teisė netaikoma duomenims, kurie yra verslo paslaptis arba yra teisiškai saugomi
– pateikti skundą Asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijai, t. y. Asmens duomenų apsaugos tarnybos pirmininkui

Norėdami pasinaudoti nurodytomis teisėmis, susisiekite su mumis, kontaktinius duomenis galite rasti aukščiau esančiuose 1 ir 2 punktuose.

Teisė atšaukti sutikimą

Jei Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra sutikimas, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, tačiau sutikimo atšaukimas neturi įtakos tvarkymo, kuris buvo atliktas sutikimo pagrindu, teisėtumui iki jo atsiėmimo. Tokį sutikimą galite atsiimti pateikdami deklaraciją šiais būdais:
– paštu šiuo adresu: Veterinarų g. 44, Biruliškės, LT-54469 Kauno r, Lietuva
– telefonu: +48 (22) 716 20 55
– el. paštu: contact@digitalcaregroup.com
– paspaudę prie el. laiško pridedamą nuorodą

Pareiga pateikti asmens duomenis

Asmens duomenų pateikimas yra savanoriškas, bet būtinas sutarčiai įgyvendinti. Jei neperduosite asmens duomenų, negalėsime atsakyti į Jūsų užklausą.